របៀបទាញយក File ទៅ PC ដោយមិនបាច់ប្រើ USB

កាទាញយក File ទៅ PC ឬ PC ទៅទូរស័ព្ទ អ្នកខ្លះគត់ប្រើ USB Connect អ្នកខ្លះទៀតគាត់យក Memory ចេញមកខាងក្រៅតែម្តងដើម្បី Copy ហើយមានវិធីផ្សេងៗទៀតដែរអាច Transfer បាន តែវិធីទាំងនៅះមានភាពពិបាកហើយចំណាយពេលច្រើនគួរសមដែរទំរាំតែ Copy បាន។

ថ្ងៃនេះ TheMeng បាននែនាំកម្មវិធីមួយមានឈ្មោះថា AirDroid ដែលកម្មវិធីនេះងាយស្រួលប្រើប្រាស់នឹងមិនសាំញាំឡើយ ម៉្យាងវិញទៀតយើងក៏អាចបញ្ចូល បទចំរៀង វីដេអូ File នឹងច្រើនទៀតតាមរយះ AirDroid។

ខាងក្រោននេះជាវិអេដូសំរាប់អនុវត្ត:

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *