របៀប Install IOS 11 Beta Version 2 ដែរចេញប៉ុន្មានម៉ោងនេះ

អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកដ៏ជារចាំនៅកាចេញ Version ថ្មីរបស់ IOS ដែរ Apple ដាក់ចេញជាផ្លូវការ តែប៉ុន្មានម៉ោងនេះ Apple បានដាក់អោយយើងប្រើប្រាស់សាកល្បងនៅ IOS 11 Beta 2 ដែរជាកាកែប្រែចំនុចមួយចំនួយលើ IOS 11 Beta ។

សំរាប់អ្នកដែរចង់ធ្វើការ Update ទៅ Version Beta 2 គឺយើងតំរូវអោយអ្នកទាំងអស់គ្នា Install នៅ Profile IOS 11 ជាមុនសិន បន្ទាប់មកទៀតបានយើងអាច Install Version ថ្មីដែរ Apple បានដាក់អោយប្រើប្រាស់បាន។

*បញ្ចាក់បន្ទិច: សំរាប់អ្នកដែរគាត់បាន Install Profile IOS 11 Beta 1 រួចហើយយើងមិនចាំបាច់ធ្វើដូចវិធីខាងក្រោមនេះទៀតទេ គឺគ្រាន់តែចូលទៅកាន Setting -> Software Update តែម្តងនុះយើងនឹងឃើញ Version Beta 2 ហើយ។

ខាងក្រោមនេះជាជំហានអនុវត្ត:

 • ជំហានទី1: ចូលទៅ Safari ហើយចុចលើ Link នេះ:
 • Download IOS 11ជំហានទី2: Download profile ចូលទៅក្នុង iPhone របស់យើង
 • ជំហានទី2: ពេលវាសួរថាចង់ profile ទេ? យើងត្រូវព្រម
 • ជំហានទី3: ពេល Install ហើយវានឹង rebooted
 • ជំហានទី4: បន្ទាប់មកទៀតយើងចូលទៅ General > Software Update ហើយចុចលើ Download and install
 • ជំហានទី 5: បន្ទាប់ពី Install រួចយើងនឹងទទួលបាន IOS 11

You may also like...

6 Responses

 1. Bunthai says:

  Is there any problems on phone if we install this iOS

  • themeng says:

   IOS 11 Beta 2 នេះវានៅមានបញ្ញាមួយចំនួចតូចដែរតែយើងអាចទួលយកបានមិនអីទេ មិនសូវសុីថ្មដូច Version មុនទេហើយលឿនជាមុនទៀត

 2. Sothon says:

  បងប្រុសខ្ញុំinstall ទៅbeta2អត់កើតទេ

 3. Pengbek says:

  5G ធ្វើបានអត់បង

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *