របៀប Remix បទចំរៀងលើ iPhone – How To Remix Song On iPhone

ជាធម្មតាការធ្វើបទភ្លេងយើងអាចធ្វើបានតាម computer តែសព្វថ្ងៃមិនបាច់មាន Computer ក៏យើងអាចប្រើជាមួយ SmartPhone បានដែរហើយយើងក៏មិនចាំបាច់អីចេះធ្វើបទភ្លេងអីណាស់ណាទេ គ្រាន់តែចុចលើ Option ដែរគេបានដាក់អោយហើយដាក់វាបញ្ជូលគ្នាទៅបានរួចជាកាស្រេច។

ថ្ងៃនេះ TheMeng បាននាំយកនៅកម្មវិធីដែរមានប្រយោជន័ច្រើនដែរអាចអោយយើងធ្វើបទភ្លេងលើ iPhone បានយ៉ាងងាយដោយមិនចាំបាច់មាន Computer ហើយអាចចែករំលែកទៅ Facebook, Dropbox… បើនិយាយទៅច្រើនមែនទែន ហើយកម្មវិធីទាំងនុះរួមមាន:

– edjing Mix – dj app

Download

– Novation Launchpad

Download

– DJ Remix Music

Download

– iRemix Free – Portable DJ Music Editor & Remixer

Download

– Loop Pads 24

Download

ហើយខាងក្រោមនេះជា Video ដែរបង្ហាញពី Page TheMeng

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *